Putna osiguranja

Za bezbrižno putovanje preporučujemo da ugovoriš putno osiguranje. CareMed je naše premium osiguranje koja pruža neograničeno pokriće – uključujući SAD i Kanadu.