Osiguranje CareMed Premium

Osiguranje je moguće sklopiti za polaske nakon 1.3.2020.

Caremed

Osiguranja CareMed Premium

Svijet (osim SAD & Kanada) - odbitak franšize 375 kn/49,77 €CareMed Premium (neograničeno)
Zdravstveno osiguranjePaket osiguranja
po danu11,00 HRK/1,46 €15,00 HRK/1,99 €
7 dana77,00 HRK/10,22 €105,00 HRK/13,94 €
30 dana330,00 HRK/43,80 €450,00 HRK/59,73 €
Svijet (osim SAD & Kanada) bez odbitka franšizeCareMed Premium (neograničeno)
Zdravstveno osiguranje Paket osiguranja
po danu13,00 HRK/1,73 €17,00 HRK/2,26 €
7 dana91,00 HRK/12,08 €119,00 HRK/15,79 €
30 dana390,00 HRK/51,76 €510,00 HRK/67,69 €
SAD & Kanada – odbitak franšize 375 kn/49,77 €
Zdravstveno osiguranjePaket osiguranja
po danu27,00 HRK/3,58 €31,00 HRK/4,11 €
7 dana189,00 HRK/25,08 €217,00 HRK/28,80 €
30 dana810,00 HRK/107,51 €930,00 HRK/123,43 €
SAD i Kanada – bez odbitne franšizeCareMed Premium (neograničeno)
Zdravstveno osiguranjePaket osiguranja
po danu29,00 HRK/3,85 €33,00 HRK/4,38 €
7 dana203,00 HRK/26,94 €231,00 HRK/30,66 €
30 dana870,00 HRK/115,47 €990,00 HRK/131,40 €

*Odbitak franšize dostupan je kod svih CareMed Premium osiguranja. Iznos je 50 USD/EUR za zasebni primjer štete. To znači da pri provođenju osiguranja osiguranik sam pokriva sve troškove ispod 50 €, dok je kod viših troškova trošak osiguranika samo u visini odbitne franšize, a ostale troškove pokriva osiguravajuća kuća.

CareMed Premium nudi mogućnost osnovnog zdravstvenog osiguranja ili paketa osiguranja koji dodatno uključuje:

 • prijevoz u slučaju bolesti ili smrti,
 • osiguranje od nezgode, putnu asistenciju,
 • osiguranje prema trećim osobama i
 • osiguranje prtljage

Sve detalje paketa osiguranja, koji su također detaljno opisani, možete pronaći u nastavku.

CareMed Osiguranje CareMed međunarodno je putno osiguranje za sve koji putuju svijetom. Kada sklopite osiguranje CareMed, dobivate:

 • osiguranje prilagođeno vašim potrebama na putovanju,
 • pokriće osiguranja za svakoga u dobi od 3 mjeseca do 65 godina,
 • osiguranje se može sklopiti za razdoblje do 24 mjeseca,
 • pouzdano osiguravajuće društvo,
 • niske premije osiguranja,
 • pokriće širom svijeta, uključujući putovanja u više zemalja,
 • osiguranje koje ispunjava uvjete za dobivanje ulaznih viza država (npr. dovoljno visoko pokriće osiguranja za stjecanje studentske vize u SAD),
 • iznimno jednostavna naknada troškova liječenja,
 • izravna plaćanja između osiguravajućeg društva i bolnice (osim za manje troškove),
 • 24-satna pomoć u SAD-u i Europi,
 • profesionalna pomoć našeg osoblja.

CareMed osiguranje pokriva troškove hitnog liječenja u slučaju akutne bolesti. Ovo se također primjenjuje ako se u inozemstvu razboli od COVIDA-19. 

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UKLJUČUJE

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranjeCareMed Premium
medicinske troškove u slučaju ozljede100%
medicinski propisani lijekovi100%
medicinski propisana rehabilitacija100%
Pregledi i tretmani za trudnoću100%
hitna stomatološka pomoć (ublažavanje boli) - 100% godišnje do maksimalno7.500 HRK/995,42 €
stomatološka pomoć u slučaju nezgode - 50% godišnje do maksimalno14.000 HRK/ 1.858,12 €
troškovi bolničkog liječenja100%
prijevoz u domovinu zbog medicinskih razloga100%
troškovi u slučaju prijevoza do mjesta liječenja100%
izvanbolnička fizioterapija100%
prijevoz posmrtnih ostataka/pokop u inozemstvu187.500 HRK/24.885,53 €
** Gore navedene medicinske pogodnosti mogu se mijenjati ovisno o uvjetima, ograničenjima ili isključenjima police osiguranja CareMed.
** Gore navedene medicinske pogodnosti mogu se mijenjati ovisno o uvjetima, ograničenjima ili isključenjima police osiguranja CareMed.

Zdravstveno osiguranje uključuje sve troškove koji su nastali kao posljedica akutne bolesti ili nezgode koja se dogodila u roku valjanosti osiguranja. Iznos i opseg pokrića osiguranja ovise o vrsti odabranog osiguranja; ali uključuje:

 • usluge liječnika – osiguranik može odabrati bilo kojeg liječnika koji ima liječničku licencu u skladu sa zakonima države u kojoj se nalazi. Za osiguranike koji putuju u SAD mreža First Health Network izvrstan je alat za pronalaženje informacija ove vrste;
 • lijekovi i obloge koje je propisao liječnik koji sadrže ljekovite tvari;
 • medicinski neophodna pomagala za hodanje ili potporu za leđa (standardni modeli);
 • bolnički troškovi (smještaj, usluge liječnika i ostalog osoblja; u službeno priznatoj bolnici);
 • hitni prijevoz do i od najbliže odgovarajuće bolnice;
 • izvanbolnička skrb (iznos na temelju odabrane vrste osiguranja);
 • hitne stomatološke usluge za ublažavanje bolova na prirodnim zubima.

U slučaju da hitno liječenje nije apsolutno nužno ili su troškovi liječenja u toj državi viši od troškova prijevoza u matičnu državu i zdravlje osigurane osobe omogućuje prijevoz u matičnu državu, centar za 24-satnu pomoć pridržava si pravo do odluke da će osiguraniku pokriti troškove prijevoza na liječenje u matičnu državu. Troškove liječenja u ovom slučaju ne pokriva osiguravajuće društvo.

PAKETNO OSIGURANJE UKLJUČUJE

Prijevoz u slučaju bolesti ili smrti

Osiguranje u slučaju bolesti ili smrtiCareMed Premium
medicinska evakuacija - na temelju preporuke liječnika100%
ujedinjenje članova obitelji100%
troškovi spašavanja37.500 HRK/4.977,11 €
prijevoz posmrtnih ostataka ili pokop u inozemstvu100%
 • U slučaju opasnosti od gubitka života/udova i u slučaju da nije moguće pružiti dovoljnu medicinsku pomoć u državi u kojoj se osiguranik nalazi, troškovi prijevoza u matičnu državu pokrivaju se do visine odabranog pokrića; ovo se primjenjuje ako je liječnik odredio da je to medicinski neophodno. U slučaju prijevoza apsolutno je potrebno prethodno odobrenje osiguravajućeg društva.
 • U slučaju smrti osiguranika tijekom putovanja, osiguravajuće društvo snosi troškove prijevoza posmrtnih ostataka u matičnu državu osiguranika. Prije prijevoza potrebno je prethodno odobrenje od osiguravajućeg društva.

Osiguravajuće društvo snosi troškove vraćanja osiguranika u domovinu u slučaju nezgode/smrti/teške bolesti bliskog člana obitelji. Sve pripreme moraju biti izvedene putem CareMeda. Osiguravajuće društvo snosi troškove povratka natrag u državu gostiteljicu, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 • Osiguranik mora biti na dužem putovanju i mora biti osiguran na više od 3 mjeseca.
 • Do kraja trajanja police osiguranja, osiguranik mora imati najmanje 6 tjedana*. *Izuzetak od ovog pravila su studenti na razmjeni koji se moraju vratiti na polaganje ispita i/ili prisustvovati priredbama zbog završetka studija.
 • Sve planove putovanja mora koordinirati CareMed.
 • Kad god je to moguće, za povratak se koristi karta osiguranika.

Osiguranje u slučaju nezgoda

Osiguranje u slučaju nezgodaCareMed Premium
u slučaju smrti37.500 HRK/4.977,11 €
invalidnost*300.000 HRK/39.816,84 €
troškovi spašavanja18.750 HRK/2.488,55 €

*U slučaju nezgode koja uzrokuje (djelomičnu) invalidnost, kao što je npr. gubitak ud(ov)a ili jednog ili više osjetila ili čak smrt osiguranika, osiguravajuće društvo plaća naknadu u skladu s težinom ozljede.

Putna asistencija

Putna asistencijaCareMed Premium
član(ovi) obitelji uz bolnički krevet osiguranika100%
let kući u slučaju smrti roditelja ili brata/sestre (samo kod osiguranja u trajanju više od 3 mjeseca)7.500 HRK/995,42 €

Osiguravajuće društvo naknadu isplaćuje u hitnim slučajevima, nastalima za vrijeme putovanja, samo u slučaju da je bila prethodno pridobljeno odobrenje pokrića tih troškova od strane osiguravajućeg društva odnosno 24-satnog centra:

 • naknadu putnih troškova bližnjeg, u slučaju da mora osiguranik u bolnici provesti najmanje 10 dana; trošak za oboje (iznos ovisi o odabranoj vrsti osiguranja) – ali s najekonomičnijim načinom prijevoza i po najekonomičnijoj cijeni;
 • naknadu troškova smještaja bližnjeg;
 • naknadu troškova nastalih nakon povratka osiguranika u matičnu državu u slučaju smrti njegovog partnera/roditelja/rođaka.

Osiguranje prtljage

Osiguranje prtljageCareMed Premium
krađa/oštećenje osobne imovine50%
audio naprave1.875 HRK/248,86 €
daske za surfanje i windsurf oprema3.750 HRK/497,71 €
golf oprema i slično3.750 HRK/497,71 €
mobiteli, naočale, kontaktne leće...1.875 HRK/248,86 €
povrede zbog prekasne dostave (potrebna zamjena)3.750 HRK/497,71 €

U slučaju krađe ili oštećenja prtljage tijekom putovanja, na primjer kao posljedica požara, poplave, oluje ili potresa, osiguravajuće društvo plaća naknadu. Visina naknade je u slučaju kamera, videoopreme, audioopreme, nakita i satova ograničena. U svakom slučaju krađu ili oštećenje neophodno je prijaviti policiji i pridobiti policijski zapisnik. Dodatni uvjeti i isključenja objavljeni su u uvjetima police.

U slučaju da je prtljaga bila predana prijevozniku (zrakoplov, autobus, vlak) i za to vrijeme izgubljena ili oštećena, CareMedova osiguranja smatraju se sekundarnima, poslije prijevozničke tvrtke. Osiguranik mora gubitak/oštećenje prijaviti prijevozniku i čekati odgovor u vezi moguće isplate naknade. U slučaju da je naknada bila u potpunosti isplaćena, o tome nije potrebno obavještavati osiguravajućeg društva CareMed. U slučaju da je naknada bila isplaćena djelomično ili odbijena, osiguranik mora ispuniti obrazac tvrtke CareMed i priložiti pismo prijevoznika koje navodi njihovu odluku.

Odbitnu franšizu u iznosu od 50 € ili 50 $ za bilo kakav slučaj štete izgubljene ili oštećene prtljage snosi osiguranik, osim izgubljene i oštećene prtljage koja je uništena.

Osiguranje od treće strane

Osiguranje od treće straneCareMed Premium
osobna odgovornost17,75 milijuna HRK/2,36 milijuna €
šteta na imovini187.500 HRK/24.885,53 €
troškovi deportacije (10% pokriva osiguranik, minimalno 100 €)37.500 HRK/4.977,11 €

Ako tijekom putovanja osiguranik nenamjerno nanese štetu imovini treće osobe i odgovara za nastalu štetu, osiguravajuće društvo ispituje je li zahtjev za naknadu štete opravdan, pregovara – na sudu ili izvan njega – s osobom ili osobama koje su pretrpjele štetu o visini naknade i naknadu isplaćuje prema najvećoj dopuštenoj visini (prema odabranoj vrsti osiguranja).

Osiguranje ne pokriva štetu ili oštećenja:

 • uzrokovana tijekom vožnje automobilom ili drugim motornim vozilom;
 • prouzročena namjerno;
 • koja su se dogodila tijekom igranja opasnih sportova (npr. boks, ragbi, hrvanje…);
 • nastala na kućnim predmetima koji nisu učvršćeni u kući; kao što su električni uređaji, svjetiljke, porculan, tepisi, namještaj … Šteta na učvršćenim predmetima u kući, poput sanitarne opreme, pokrivena je;
 • u slučaju da je odgovorno drugo osiguravajuće društvo;
 • prouzrokovana na imovini gostujuće obitelji, osim onoliko koliko je pokriveno osiguranjem koje ima ugovoreno gostujuća obitelj. Osiguratelj plaća naknadu u visini razlike na osnovi pokrića koje ima gostujuća obitelj, ali ne više od 1.000 EUR/USD po osiguraniku, u skladu s uvjetima police osiguranja.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Isključenja iz zdravstvenog osiguranja

U sljedećim slučajevima zdravstveno osiguranje nije valjano:

 • u slučaju putovanja na liječenje;
 • u slučaju liječenja za koje je osiguranik prije odlaska znao da će biti potrebno;
 • prethodno stanje znači svaku nezgodu ili bolest koja podliježe: a) stanju koje je prouzročilo da je osigurana osoba tražila medicinsku pomoć/liječenje u roku od 12 mjeseci prije datuma stupanja na snagu osiguranja; b) stanju zbog kojeg je osigurana osoba primljena na liječenje ili medicinsku pomoć u roku od 12 mjeseci prije početka valjanosti putovanja;
 • u slučaju rutinskih stomatoloških usluga;
 • u slučaju rutinskih pregleda i liječenja, uključujući kirurške operacije i preglede oči te liječenja za stabilizaciju kroničnih bolesti, uključujući lijekove i daljnje terapije kao posljedica osnovnog hitnog liječenja te liječenja uz oporavak;
 • za komercijalno dostupne lijekove, preventivna cijepljenja, kontracepciju, vitamine…
 • u slučaju plastičnih ili kozmetičkih operacija;
 • u slučaju liječenja koja nisu bila u skladu s uvjetima police osiguranja ili su provedena u matičnoj državi osigurane osobe;
 • u slučaju trudnoće, porođaja ili pobačaja;
 • u slučaju spolno prenosivih bolesti;
 • u slučaju infekcije virusom HIV i svim povezanim posljedicama;
 • u slučaju samoubojstva, pokušaja samoubojstva ili samopovređivanja, duševnih bolesti, mentalnih stanja ili reakcija, uključujući stres, tjeskobu, napade panike, depresiju, poremećaje u prehrani ili probleme s težinom;
 • u slučaju zlouporabe opojnih tvari, narkotika ili droga;
 • nemogućnosti kao rezultata upotrebe ovih tvari bilo da su izravno ili neizravno odgovorne za troškove osigurane osobe;
 • i u slučaju zlouporabe medicinskih pripravaka.

Kako postupati u slučaju ozlijede / bolesti?

U sljedećim slučajevima zdravstveno osiguranje nije valjano:

U slučaju ozljede ili na početku bolesti, prije nego osigurana osoba započne bilo kakav postupak liječenja, potrebno je kontaktirati asistenciju osiguravajuće kuće – osobito prije prijema u bolnicu ili za prethodnu dozvolu operacije na pacijentu koji je u primljen u bolnicu – osim u slučajevima kada je ugrožen život ozlijeđene osobe. Ako se nalazite u SAD-u, morate pridobiti preporuku za posjet liječnika koji ima ugovor s osiguravajućom kućom te se nalazi u neposrednoj blizini vašeg smještaja.

24-satni broj:

Osiguravajuća kuća mora unaprijed odobriti:

 • operacije;
 • prijevoz zrakoplovom;
 • ulazak osiguranika u bolnicu;
 • povratak osiguranika u matičnu državu nakon konačne prognoze;
 • prijevoz obitelji/člana obitelji;
 • troškove prijevoza osiguranika u matičnu državu;
 • prijevoz posmrtnih ostataka;
 • sahrana u zemlji putovanja.

Bolnica može nazvati 24-satnu pomoć za dobivanje informacija o pokriću osiguranja. Kod dolaska u bolnicu potrebno je predložiti knjižicu osiguranja (ako nemate karticu sa sobom, dovoljno je vaše ime i prezime, datum rođenja i broj police).

Za svaku novu ozljedu ili bolest potrebno je ispuniti prijavu i dostaviti je na početku liječenja. Prijavnicu možete naći na web stranicama.

U nekim slučajevima na asistenciji vas mogu zamoliti za ispunjavanje otpusnoga pisma, budući da bez toga bolnica može zadržati sve informacije u vezi vašeg zdravstvenog stanja. To pismo također možete pronaći na web stranici.

Zahtjev – obrazac za povrat sredstava (u slučaju da ste platili manje troškove) pošaljite zajedno s ORIGINALNIM računom u roku od najviše 60 dana od kad ste dobili prvi medicinski račun na:

 • u slučaju zahtjeva za Sjevernu & Južnu Ameriku:

CareMed Claims
CISI Claim Department
1 High Ridge Park

Stamford, CT 06905, USA
Radno vrijeme: 8:00 – 17:00 istočno vrijeme (EST)
Telefon: +1 203-399 5130
Telefon: +1 866-404 2062 (pritisnite #1)
Fax: +1 203 399 5596
E-mail: claimhelp@culturalinsurance.com

 • u slučaju zahtjeva za Europu, Aziju, Afriku i Oceaniju:

CareMed Claims
ACE European Group Limited
Direktion für Deutschland
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt, Germany
Radno vrijeme: 8:30 – 17:00 srednjoeuropsko vrijeme
Telefon: +49 (0)69-756 13 6722
Fax: +49 (0)69-756 13 4350
E-mail: infoah.claims@acegroup.com

Opći uvjeti putnog osiguranja CareMed.

Sve dodatne informacije možete dobiti u našoj poslovnici ili na telefonskom broju 0800 19 98.
E-mail: travel@nomago.hr