Putna osiguranja

Za bezbrižno putovanje preporučujemo da ugovoriš putno osiguranje. CareMed je naše premium osiguranje koja pruža neograničeno pokriće – uključujući SAD i Kanadu, a samo u agenciji Nomago Travel nudimo i paket putno zdravstveno osiguranje i rizik od otkaza putovanja s UNIQA osiguranjem.