Tvoji podaci

Polja sa zvjezdicom su obavezna. Podaci koje nam daješ pomažu nam u pripremi ponude.
Podaci će biti dostavljeni tvrtki Nomago Mobility d.o.o. u svrhu pružanja usluge.

Tvoje želje ili pitanja

Opiši svoje želje ili pitanja što detaljnije jer ćemo ti na taj način lakše pripremiti odgovor ili ponudu sa svim informacijama.

Reci nam sve važne informacije: putuješ sam ili s obitelji (dob djece), hoće li ti se na putovanju pridružiti kućni ljubimac, hoćeš li sa sobom ponijeti sportsku opremu (kakvu)... Ako želiš posjetiti više gradova ili se želiš vratiti s druge lokacije, također nam javi. Sve informacije nam koriste u pripremi ponude.

Želiš li primati naš newsletter?
Informacije o našoj ponudi (akcije, pogodnosti, novosti, savjeti, zanimljivosti)